Goedkope Energie

Onafhankelijk Energie Vergelijk

De energievergelijker berekent de voordeligste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor licht en gas apart en kan op deze wijze het juiste overeenkomst weergeven. De premie voor stroom wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u precies uw verwachte kosten per jaar en kosten per kWh terugvinden. De kosten voor gas worden vastgesteld door de gaskosten, belastingen, kosten voor levering, vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze manier kunt u precies de de onkosten op jaarbasis berekenen en de lasten per kWh licht of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om demeest goedkopeenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Pluspunten van overstappen

  • Honderden euro’s geldoverhouden
  • Overstappen is vollediggratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken en overstappen kan linearecta op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverkrijgen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, als datnodig is, het energieovereenkomst bij je huidige leverancier op. Jehebt immer 14 dagenwettelijke bedenktijd en tijdens het overstapproces blijfje eenvoudigaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

Actuele en onafhankelijke energievergelijker

Onze website is 1 van de grootste onafhankelijke energievergelijkers van Holland. Ga je energietarieven vergelijken op deze website? Dan ben je gedekt van een actueel overzicht. Alle energietarieven in onze energievergelijker worden namelijk dagelijks bijgewerkt m.b.v. onze partners.

Alle energie-aanbieders worden in deberekeningen meegenomen. Niet alleen de grootsteenergieleveranciers Vattenfall, Essent enEneco, maar ook Energiedirect.nl, de Nederlandse Energie Maatschappij,Greenchoice en vele anderen. Bekijk hier het overzicht van energie-aanbieders.

Online energie vergelijken

Dit doe je gebruikelijklekker online. Door de energie ervaringen van Vattenfall met anderebedrijven te vergelijken, kun je rustig de juistekeus te maken. Tevens het immers kostenplaatje is easy te vergelijken dankzij online vergelijkingstools. Opbasis van enkele persoonlijke gegevens kan de machine voor jou uitzoeken waarje het voordeligst uit bent. Je krijgt een duidelijk overzicht te zien, waarbijde meest voordelige leverancier op deeerste plek pronkt. Zekerkun je ook verder scrollen en onderzoeken waardoor deze voordeligeris en wat dit voor jou inhoudt. Dankzij deze websites is het vergelijken vanenergie nog nooit zoeasy geweest.

Online efficiëntere energie dan zelf uitzoeken

Met onze energievergelijking kunt u binnen enkele minuten demeest voordeligeenergiemaatschappij vinden. Bent u nog nooit overgestapt, danheeft u hoogstwaarschijnlijk verouderde energieprijzen die in deregel hoger zijn dan de actuele energieprijzen. U kunt dusgeld overhouden door te kiezen voor lagereenergieprijzen. Daarbij krijgt u bij een overstap tevens een zogenaamdewelkomstactie. Dit kan onder andere een actietarief zijnof een cashback korting. Als u elk 12 maanden weer overstapt dan krijgt u continu weer een cashbackkorting. Met het gebruik van onze energievergelijking wordt uw speurtochtmakkelijk. Zelf energie vergelijken is een tijdrovende klus. Daarom bieden wiju de mogelijkheid om op een snelle wijze demeest voordelige energie aanbiedingente vinden. Start met energie vergelijken en bekijk welke energieleverancierde meest goedkope is.uitgaven aan gas en licht bestaan uit de kosten voorverbruik, belasting openergie, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie schelenontzettend per energieleverancier en ook uwlocatie kan effect hebben op dekosten. Lange tijd bijdezelfde gas- en stroomleverancierblijven is niet voordelig, daardoor is het interessant om regelmatig uw tarieven te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u snel de prijzen van meerdan 15 leveranciers.

Vaste energiekosten

Naast de kosten voorenergie bestaat de afrekening tevens voor een deel uit vaste kosten, tevensdeze kunnen flink oplopen. Jaarlijks betaalt u voor elektriciteit gemiddeld algauw €275,00 vaste kosten per 12 maanden en voor gas ooknog een 215,00. Voor stroom heeft dit over het algemeen temaken met de teruggave energiebelasting en voor gas metde kosten voor de aansluiting van gas en de huur vande gasmeter. Zoals bij onafhankelijk energie vergelijk.

Scroll to top